POLITYKA PRYWATNOŚCI
M Royal zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").
Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową www.mroyal.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.


 1. Dane Osobowe.
  W czasie korzystania z serwisu należącego do M Royal możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej M Royal możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.
 3. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny M Royal mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.
 4. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.
 5. Zamawianie usług.
  Zamawianie usług oferowanych przez M Royal wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 6. Witryna www.mroyal.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.
 7. Bezpieczeństwo.
  Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
 8. Niezapowiedziane wiadomości.
  M Royal zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości M Royal rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług.
 9. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych M Royal.
 10. Wyrażenie zgody.
  Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.
 11. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@mroyal.pl
 12. Pliki cookies.
  Strona internetowa www.mroyal.pl używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.mroyal.pl plików "cookies".